Echtscheiding en Scheiding

Hoe begin ik aan een echtscheidingsprocedure in België? Kan een notaris een scheiding afhandelen? Wat is het verschil tussen een feitelijke scheiding, een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding ?

Wanneer een scheiding of echtscheiding onvermijdelijk wordt, zullen er meestal talloze vragen bij u opkomen.

Echtscheidingsprocedure in België

Als u wilt scheiden, zijn er twee oplossingen: een echtscheiding door onderlinge toestemming of een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

In geval van een echtscheiding door onderlinge toestemming zal uw notaris samen met u en uw ex-partner als een onpartijdige bemiddelaar de overeenkomsten opstellen die aan de echtscheiding voorafgaan.

In geval van een procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting zal uw notaris, indien nodig, tussenkomen zodra de echtscheiding voor de rechtbank is uitgesproken. Hij zal overgaan tot de vereffening van het huwelijksvermogen en de verdeling van de goederen van de voormalige echtgenoten.

Feitelijke scheiding, scheiding van tafel en bed

Wat zijn de verschillen tussen een feitelijke scheiding en een scheiding van tafel en bed ?

De feitelijke scheiding stelt een koppel in staat uit elkaar te gaan, zonder dat zij hun huwelijk of wettelijke samenwoning moeten beëindigen. Dit initiatief kan door één van de partners worden genomen. Zelfs indien deze vorm van scheiden niet bij wet is geregeld, brengt de feitelijke scheiding rechten en verplichtingen mee en kan zij het voorwerp uitmaken van maatregelen voor de rechtbank.

Scheiding van tafel en bed is een wettelijke procedure. Zonder het huwelijk te ontbinden, worden de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten beperkt. Het is een procedure die vrij zeldzaam is geworden.

Uw notaris, in geval van scheiding

Of u nu beslist te scheiden of een echtscheidingsprocedure te beginnen, vraag steeds aan uw notaris naar de gevolgen van uw beslissing. De eerste consultatie is gratis en vrijblijvend.

U zal verplicht een notariële akte moeten tekenen en dus bij een notaris langsgaan indien uw een deel van onroerende goederen wil kopen of verkopen of indien u het niet eens bent over de verdeling van uw bezittingen en schulden.

Ons notariskantoor zal u de te volgen procedures uitleggen en u adviseren om dit moment zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Contacteer ons